English

Website đang được sửa chữa. Các link trong trang này không mở được. Xin cáo lỗi. 9/3/2011

Trong cố gắng cung cấp tài liệu về Năm Thánh Phaolô, Ủy Ban Giáo Lý Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ cố gắng thu thập cũng như phiên dịch các tài liệu học tập về Thánh Phaolô để chia sẻ với các giáo dân Việt Nam.